Perdut per perdut (Intentant una última solució)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Perdido por perdido (Intentando una última solución)