Perdre la cistella (Perdre la paciència, la serenitat davant les provocacions)

Temes associats al refrany: maneres de dir