Perdre la carn a pessics (Amagrir-se molt de pressa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Perder la carne en pellizcos (enflaquecido a muy deprisa)