Perdre l'alé (Quedar-se sense respiració a causa d'un gran esforç, d'una sorpresa, d'una forta emoció, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Perder el aliento (Quedarse sin respiración a causa de un gran esfuerzo, de una sorpresa, de una fuerte emoción, etc.)