Perdre els papers ( Perdre el domini de si mateix)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Perder los papeles (Perder el dominio de sí mismo)