Perdre els nervis [o el control] ( Perdre el domini de si mateix)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir



Traducción al castellano (google): Perder los nervios [o el control] (Perder el dominio de sí mismo)