Perdre els mistos (No poder dir res)

Temes associats al refrany: maneres de dir