Perdre els estreps (Perdre la paciència o el control de si mateix)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Perder los estribos (Perder la paciencia o el control de sí mismo)