Perdre els esperits (Desmaiar-se, perdre la força vital)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Perder los espíritus (Desmayarse, perder la fuerza vital)