Perdre el seny (Perdre el domini de si mateix, torbar-se mentalment)

Temes associats al refrany: maneres de dir