Perdre el món de vista (Expressió usada per a indicar el desbordament, la desorientació, etc., que ha sofrit algú a causa de determinades circumstàncies)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Perder el mundo de vista (Expresión usada para indicar el desbordamiento, la desorientación, etc., Que ha sufrido alguien debido a determinadas circunstancias)