Perdre el compte [d'una cosa] (Arribar a no saber-ne la quantitat, les vegades que ha ocorregut una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Perder la cuenta [de algo] (Llegar a no saber la cantidad, las veces que ha ocurrido una cosa)