Per ventura (Per atzar, especialment usat per a indicar que el contingut de la proposició no és pas cert)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): ¿Acaso (Por azar, especialmente usado para indicar que el contenido de la proposición no es cierto)