Per tot l'or del món (Expressió usada en proposicions negatives amb el verb en condicional per a indicar que es rebutja absolutament alguna possibilitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, monTraducción al castellano (google): Por todo el oro del mundo (Expresión usada en proposiciones negativas con el verbo en condicional para indicar que se rechaza absolutamente alguna posibilidad)