Per terra (Caigut)

Temes associats al refrany: maneres de dir