Per sobre (Per damunt, lleugerament, superficialment)

Temes associats al refrany: maneres de dir