Per sí o per no (Com a previsió. o Per un motiu o altre)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Por sí o por no (Como previsión. O Por un motivo u otro)