Per on aniràs, faràs com veuràs [o Allà on vages, com veges faces] (Significa que cal adaptar-se als usos i costums del lloc on un es troba)

Temes associats al refrany: consells