Per ma vida! (Exclamació equivalent a un jurament)

Temes associats al refrany: maneres de dir