Per la seua cara bonica [o Per la cara, o pel morro] (Per consideració a ell)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Por su cara bonita [o Por la cara, o por el morro] (Por consideración a él)