Per la bona cara (En consideració a algú, responent aquest d'alguns fets)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, bona