Per eixos móns de Déu (Per diferents llocs, pel món)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Por esos mundos de Dios (Por diferentes lugares, por el mundo)