Per Déu! [o per l'amor de Déu!] (Exclamació de protesta o d'oposició a una cosa que un altre diu o fa)

Temes associats al refrany: amor, déu, maneres de dirTraducción al castellano (google): Por Dios! [O por el amor de Dios!] (Exclamación de protesta o de oposición a algo que otro dice o hace)