Per cara de (En atenció o consideració de)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma