Per baix corda (Reservadament, de manera oculta)

Temes associats al refrany: maneres de dir