Pensar-se-les totes (Discórrer amb llestesa i promtitud)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pensarse-todas (discurrir con presteza y promtitud)