Pensar-se haver fet un ou amb dos vermells (Creure's haver fet una gran cosa)

Temes associats al refrany: menjar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Pensarse haber hecho un huevo con dos rojos (Creerse haber hecho una gran cosa)