Pensar-hi (Fer alguna cosa posant molta atenció)

Temes associats al refrany: maneres de dir