Pela aquest préssec! (Es diu per manifestar a qualcú la satisfacció amb què se sap que li han donat una sorpresa, un perboc; cast. chúpate esa!)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pela este melocotón! (Se dice para manifestar a alguien la satisfacción con que se sabe que le han dado una sorpresa, un perboc; cast. Chúpate esa!)