Pegar un calbot (Donar un cop amb la ma en la part superior i posterior del cap)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pegar un capón (Dar un golpe con la mano en la parte superior y posterior de la cabeza)