Pegar-se un toc en els morros (Haver-se d'afluixar d'una cosa, no poder-la obtenir)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma