Pastar-s'ho i cuinar-s'ho (Obrar amb completa llibertat, arbitràriament, sense aconsellar-se)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Amasar-lo y cocinarlos lo (Obrar con completa libertad, arbitrariamente, sin aconsejarse)