Passat per aigua (Conegut per tots)

Temes associats al refrany: maneres de dir, aigua