Passar una prova de foc (Superar amb èxit una situació complicada o dificultosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, foc