Passar una maneta (Fer objecte d'una forta reprensió)

Temes associats al refrany: maneres de dir