Passar-se-la xalada [o xalar-se-la] (Passar-s'ho molt bé)

Temes associats al refrany: maneres de dir