Passar ras (Passar molt prop de terra)

Temes associats al refrany: maneres de dir