Passar [alguna cosa] per tots els alambins (Sotmetre a un gran refinament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pasar [algo] para todos los alambiques (Someter a un gran refinamiento)