Passar-li per la vena, [a algú] (Passar-li pel cap, venir-li l'acudit [de tal o tal cosa])

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir