Passar-li farina al cul (Pegar-li)

Temes associats al refrany: maneres de dir