Passar les de Sant Amar (Passar-ho malament, patir molt)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pasar las de San Amar (Pasarlo mal, sufrir mucho)