Passar la vida trista (Transcórrer l'existència de manera desagradable, molesta, mancada d'alegria)

Temes associats al refrany: maneres de dir, alegriaTraducción al castellano (google): Pasar la vida triste (Transcurrir la existencia de manera desagradable, molesta, falta de alegría)