Passar la vida penada (Manera desagradable, molt molesta, de viure)

Temes associats al refrany: maneres de dir