Passar (o córrer ) la veu (Fer saber a algú, sobretot de paraula, allò que ens han fet saber de la mateixa manera)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pasar (o correr) la voz (Hacer saber a alguien, sobre todo de palabra, lo que nos han hecho saber de la misma manera)