Passar la quinta (Arribar a la majoria d'edat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pasar la quinta (Llegar a la mayoría de edad)