Passar la mà per l'esquena [o per la cara ] [a algú] (Afalagar-lo)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Pasar la mano por la espalda [o por la cara] [a alguien] (halagarle)