Passar-ho tot a foc i a flama (Matar-ho i destruir-ho tot)

Temes associats al refrany: maneres de dir, foc