Passar cama (Fer acte de domini. Imposar la seva voluntat)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir