Passar a pèl i a repèl (Enganyar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Pasar a pelo ya contrapelo (Engañar)