Passar a la història (Persona posseïdora d'honors, glòria per la seva actuació, les seves accions, gestes,, etc. de temps anteriors)

Temes associats al refrany: maneres de dir